Návrh střednědobého vyýhledu rozpočtu 2024-2026
V příloze naleznete Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na následující roky 2024-2026.
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
V příloze naleznete Návrh rozpočtu na rok 2023, který vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu k 31.10.2022. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Svrabov mohou občané uplatnit písemně do jeho projednání nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2021.
více
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2023
více
Táborské Vánoce 2022
více
Informace k pravidelnému ořezu dřevin
V příloze naleznete ifnormační letáky pro provedení pravidelného ořezu dřevin omezující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
více
Informace k volbám prezidenta České republiky 2023/1
V příloze naleznete informace ke konání voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 13. a 14.1.2023 a případné II. kolo 27.1.-28.1.2023.
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MZE
V příloze naleznete znění veřejné vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství.
více
Pozor na internetové podvodníky!!!
V přílohách naleznete materiál, vydaný Policií ČR, k internetovým podvodům.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2022
V přílohách naleznete usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaných v roce 2022.
více
Vakcinace proti vzteklině
Dne 25.9.2022 od 9,15 bude na návsi u kapličky provádět pan MVDr. vakcinaci psů proti vzteklině. Cena vakcinace 290,- Kč.
více
PUBLICITA UKONČENÉHO PROJEKTU - REKONSTRUKCE NÁVESNÍHO RYBNÍČKA K.Ú. SVRABOV
V příloze naleznete informace o ukončeném projetku - Rekonstrukce návesního rybníčka k.ú. Svrabov.
více
Úprava provozních hodin od 12.9.2022 zatím do odvolání
V přílohách naleznete úpravu provozních hodin pošty Dražice od 12.9.2022 zatím do odvolání...
více
Rozpočtové opatření Svazku obcí Mikroregionu Táborsko číslo 2/2022
V příloze naleznete rozpočtové opatření Svazku obcí Mikroregionu Táborsko číslo 2/2022.
více
POZVÁNKA NA PEČENÍ SELETE
Obec Svrabov srdečně zve všechny obyvatelé obce, členy SDH Svrabov a jejich blízké ke každoročnímu pečení selete, které se uskuteční dne 16.7.2022 od 17:00hod u budovy OÚ Svrabov.
více
Rozpočtové opatření Svazku obcí Mikroregionu Táborsko číslo 1/2022
více
ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO LIDI V NOUZI V TÁBOŘE
MAS Krajina srdce oznamuje, že od pondělí 20.6.20200 otevírá nové výdejní místo s ošacením pro lidi v nouzi v Táboře.
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2021
více
18. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
V příloze naleznete pozvánku na 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Závěrečný účet za rok 2021
V příloze naleznete Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2021, schválený zastupitelstvem usnesením č.72/2021 dne 13.5.2022.
více
Podmínky bezpečného pálení (spalování)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje eviduje v posledních dnech markantní nárůst počtu požárů v přírodě způsobených nedbalostí při pálení či nedodržení podmínek k bezpečému pálení. V příloze naleznete přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení vytvořených Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.
více
Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo účet Zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR pro finanční dary na nákup obranného vojenského materiálu. Informace jsou dostupné i na facebooku ukrajinské ambasády. Ministerstvo vnitra ČR spouští novou internetovou stránku https://www.nasiukrajinci.cz/cs/ koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu. Stránka budu plně funkční v řádu dnů. Současně vzniká Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které bude koordinovat integrační i humanitární aktivity v regionech.
více
Odpadové hospodářství obce Svrabov
V přílohách naleznete povinně zveřejňované informace o: 1) způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. 2) kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce, včetně nákladů na provoz obecního systému.
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2022.
více
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2022 a střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 Svazku obcí mikregionu Táborsko
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SVRABOV NA ROK 2022
V příloze naleznete upravený scvhálený rozpočet obce Svrabov na rok 2022 - závazné ukazatele a schválený rozpis rozpočtu roku 2022. K úpravám došlo na základězměny vyhlášky č.412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2022.
více
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE SVRABOV
V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2023-2025.
více
Darovací smlouvy 2021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov
více
Nová zelená úsporám - pro obytné domy
V příloze naleznete leták s informacemi dotačního programu Nová zelená úsprám pro obytné domy
více
Opatření obecné povahy
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020. Více informací naleznete v příloze.
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2021
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
OMBUDSMAN DĚTEM
v příloze naleznete informační leták o působnosi veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2020 - POŽÁRNÍ ŘÁD
V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kterou se vydává požární řád obce Svrabov usnesením č. 50/2020 ze dne 22.12.2020.
více
OOP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ ODCHYLNÁ OD LESNÍHO ZÁKONA
MZ jako ústřední orgán státní správy lesů tímto vydává podle § 51a lesního zákona OOP, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení ! 29 ods. 1, § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 a § 33 odst. 1 a3 lesního zákona.
více
Evidence dobrovolníků - COVID-19
Na uvedeném odkaze se je možné přihlásit jako dobrovolník v oblasti zdravotnických služeb (pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnictví) a ostatních činnostech (např. nákup pro seniory,balení potravin aj.).
více
Opatření vlády ke koronaviru
V přílohách naleznete informace o opatřeních a nařízeních vlády ke koronaviru COVID-2019.
více
Výkazy plnění rozpočtu 2020
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Rozpočtová opatření roku 2020
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Občanská poradna Tábor
více
Informace o hospodaření obce Svrabov
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017
V přílohách najdete zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017.
více