NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SVRABOV ZA ROK 2023
V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2023, včetně potřebných příloh.
více
POZVÁNKA NA TRADIČNÍ PEČENÍ SELETE
V příloze naleznete pozvánku na tradiční pečení selete.
více
DĚTSKÝ DEN A DEN SÁTNÍKŮ NASAVRKY
V příloze naleznete pozvánku na dětský den a den sátníků pořádaný obcí Nasavrky ve spolupráce s obcí Radimovice u Tábora a obcí Svrabov.
více
Informace k dani z nemovitých věcí za rok 2024
V přílohách naleznete podrobný popis informací k dani z nemovitých věcí za rok 2024
více
Rohlík ve Svrabově!
Online supermarket Rohlik.cz ve Svrabově! To nejlepší ze supermarketů i farmářských obchodů až k vašim dvěřím. Doručení už do 60 minut a 100% záruka spokojenosti. Speciální program Rohlíček pro rodiny s dětmi do 12 let, Rohlík bez bariér pro seniory či držitele průkazu ZTP. Možnost telefonických objednávek na čísle +420 700 730 740.
více
INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024
V příloze naleznete potřebné informace k volbám do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024, včetně stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, jmenování zapisovatele volební komise a stanovení termínu pro zasedání členů okrskové volební komise.
více
Rozpočtové opatření v roce 2024
V příloze naleznete rozpočtá opatření v roce 2024.
více
Výkazy plnění rozpočtu v roce 2024
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN2-12 M za jednotlivé měsíce v roce 2024.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2024
V přiléhách naleznete zápisy uskutečněných zasedání zastupitelstva obce Svrabov.
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
VÝZVA MĚSTA TÁBOR PRO VÁNOČNÍ STROM 2024
V příloze naleznete výzvu města Tábor na poskytnutí vánočního stromu 2024.
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov o místním poplatku ze psů, platnou od 1.1.2024.
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 1/2023 o místním poplatku z pobytu
V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov o místním poplatku z pobytu, platnou od 1.1.2024.
více
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ORZPOČTU OBCE SVRABOV NA ROK 2025-2027.
V příloze naleznete střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na rok 2025-2027.
více
SCHÁVLENÝ ROZPOČET OBCE SVRABOV NA ROK 2024
V příloze naleznete schválený rozpis rozpočtu obce Svrabov na rok 2024, včetně plnění na závazné ukazatele a plněníza předchozí rok.
více
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Táborsko na rok 2024-2026
V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Táborsko na r. 2024-2026.
více
Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregionu táborsko na rok 2024.
V příloze nalezneta Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregionu Táborsko na rok 2024.
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Táborsko
V příloze nalezneta návrh rozpočtu na rok 2024 dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Táborsko, včetně výkazu FIN 2-12 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2023
V přílohách naleznete usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaných v roce 2023.
více
Žádost o provedení pozemkových úprav v k.ú. Svrabov
V příloze naleznete formulář žádosti o provedení pozemkových úprav v k.ú. Svrabov. Vyplněný formulář prosím zašlěte na adresu uvedenou v hlavičce žádosti.
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2022
V příloze naleznete Závěrečný účet obce za rok 2022, schválený zastupitelstvem dne 14.6.2023 usnesením č.17/2023.
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2022
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023
V přílohách naleznete výkazy plnění rozpočtu za rok 2023 v jednotlivých měsících.
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2023
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
LETÁKY PREVENCE OD PČR
V příloze naleznete letáky vytvořené PČR pro zamezení kyberkriminality.
více
Návrh střednědobého vyýhledu rozpočtu 2024-2026
V příloze naleznete Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na následující roky 2024-2026.
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
V příloze naleznete Návrh rozpočtu na rok 2023, který vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu k 31.10.2022. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Svrabov mohou občané uplatnit písemně do jeho projednání nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2021.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2022
V přílohách naleznete usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaných v roce 2022.
více
PUBLICITA UKONČENÉHO PROJEKTU - REKONSTRUKCE NÁVESNÍHO RYBNÍČKA K.Ú. SVRABOV
V příloze naleznete informace o ukončeném projetku - Rekonstrukce návesního rybníčka k.ú. Svrabov.
více
Úprava provozních hodin od 12.9.2022 zatím do odvolání
V přílohách naleznete úpravu provozních hodin pošty Dražice od 12.9.2022 zatím do odvolání...
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2022.
více
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2022 a střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 Svazku obcí mikregionu Táborsko
více
Darovací smlouvy 2021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2021
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2020 - POŽÁRNÍ ŘÁD
V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kterou se vydává požární řád obce Svrabov usnesením č. 50/2020 ze dne 22.12.2020.
více
Výkazy plnění rozpočtu 2020
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Rozpočtová opatření roku 2020
více
Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Občanská poradna Tábor
více