Svoz tuhého domovního odpadu 2021
Svoz tuhého domovního odpadu bude od 4.10.2021 probíhat v zimním režimu, tj. každý čtvrtek.
Opatření obecné povahy
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020. Více informací naleznete v příloze.
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2020
Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2021
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
COVID 19 - Formuláře prokazující důvod cesty
V přílohách naleznete formuláře prokazující důvod cesty v souvislosti s novými vládními opatřeními platnými od 1.3.2021 včetně otázek a odpovědí.
Výroční zpráva za rok 2020
OMBUDSMAN DĚTEM
v příloze naleznete informační leták o působnosi veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2020 - POŽÁRNÍ ŘÁD
V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kterou se vydává požární řád obce Svrabov usnesením č. 50/2020 ze dne 22.12.2020.
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022-2024
V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením číslo 49/2020 dne 22.12.2020.
SCHÁLENÝ ROZPOČET 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE
V příloze naleznete schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021. Rozpočet byl schválen usnesením č. 48/2020 dne 22.12.2020
OOP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ ODCHYLNÁ OD LESNÍHO ZÁKONA
MZ jako ústřední orgán státní správy lesů tímto vydává podle § 51a lesního zákona OOP, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení ! 29 ods. 1, § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 a § 33 odst. 1 a3 lesního zákona.
Evidence dobrovolníků - COVID-19
Na uvedeném odkaze se je možné přihlásit jako dobrovolník v oblasti zdravotnických služeb (pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnictví) a ostatních činnostech (např. nákup pro seniory,balení potravin aj.).
Opatření vlády ke koronaviru
V přílohách naleznete informace o opatřeních a nařízeních vlády ke koronaviru COVID-2019.
Výkazy plnění rozpočtu 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Rozpočtová opatření roku 2020
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018
Informace o zpracování osobních údajů
Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku
Výroční zpráva za rok 2017
Občanská poradna Tábor
Informace o hospodaření obce Svrabov
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017
V přílohách najdete zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017.