Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Táborsko
V příloze nalezneta návrh rozpočtu na rok 2024 dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Táborsko, včetně výkazu FIN 2-12 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026.
více
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE SVRABOV NA ROK 2025-2027
V příloze nalezneta návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na roky 2025-2027.
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
V příloze naleznete Návrh rozpočtu na rok 2024, který vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu k 31.10.2023. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Svrabov mohou občané uplatnit písemně do jeho projednání nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2023.
více
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku
V příloze naleznte pozvánku na rozvícení vánočního stromečku v obci Svrabov, které se uskuteční dne 2.12.2023 od 17:00 hod.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2023
V přílohách naleznete usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaných v roce 2023.
více
Žádost o provedení pozemkových úprav v k.ú. Svrabov
V příloze naleznete formulář žádosti o provedení pozemkových úprav v k.ú. Svrabov. Vyplněný formulář prosím zašlěte na adresu uvedenou v hlavičce žádosti.
více
Rozpočtové opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 1/2023
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2022
V příloze naleznete Závěrečný účet obce za rok 2022, schválený zastupitelstvem dne 14.6.2023 usnesením č.17/2023.
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2022
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023
V přílohách naleznete výkazy plnění rozpočtu za rok 2023 v jednotlivých měsících.
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2023
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
LETÁKY PREVENCE OD PČR
V příloze naleznete letáky vytvořené PČR pro zamezení kyberkriminality.
více
schválený střednědobý výhled rozpočtu
V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2024-2026.
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SVRABOV NA ROK 2023
V příloze naleznete upravený scvhálený rozpočet obce Svrabov na rok 2023 - závazné ukazatele a schválený rozpis rozpočtu roku 2023.
více
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2023
více
Návrh střednědobého vyýhledu rozpočtu 2024-2026
V příloze naleznete Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na následující roky 2024-2026.
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
V příloze naleznete Návrh rozpočtu na rok 2023, který vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu k 31.10.2022. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Svrabov mohou občané uplatnit písemně do jeho projednání nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2021.
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MZE
V příloze naleznete znění veřejné vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2022
V přílohách naleznete usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaných v roce 2022.
více
PUBLICITA UKONČENÉHO PROJEKTU - REKONSTRUKCE NÁVESNÍHO RYBNÍČKA K.Ú. SVRABOV
V příloze naleznete informace o ukončeném projetku - Rekonstrukce návesního rybníčka k.ú. Svrabov.
více
Úprava provozních hodin od 12.9.2022 zatím do odvolání
V přílohách naleznete úpravu provozních hodin pošty Dražice od 12.9.2022 zatím do odvolání...
více
POZVÁNKA NA PEČENÍ SELETE
Obec Svrabov srdečně zve všechny obyvatelé obce, členy SDH Svrabov a jejich blízké ke každoročnímu pečení selete, které se uskuteční dne 16.7.2022 od 17:00hod u budovy OÚ Svrabov.
více
ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO LIDI V NOUZI V TÁBOŘE
MAS Krajina srdce oznamuje, že od pondělí 20.6.20200 otevírá nové výdejní místo s ošacením pro lidi v nouzi v Táboře.
více
Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo účet Zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR pro finanční dary na nákup obranného vojenského materiálu. Informace jsou dostupné i na facebooku ukrajinské ambasády. Ministerstvo vnitra ČR spouští novou internetovou stránku https://www.nasiukrajinci.cz/cs/ koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu. Stránka budu plně funkční v řádu dnů. Současně vzniká Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které bude koordinovat integrační i humanitární aktivity v regionech.
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2022.
více
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2022 a střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 Svazku obcí mikregionu Táborsko
více
Darovací smlouvy 2021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2021
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
OMBUDSMAN DĚTEM
v příloze naleznete informační leták o působnosi veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2020 - POŽÁRNÍ ŘÁD
V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kterou se vydává požární řád obce Svrabov usnesením č. 50/2020 ze dne 22.12.2020.
více
Evidence dobrovolníků - COVID-19
Na uvedeném odkaze se je možné přihlásit jako dobrovolník v oblasti zdravotnických služeb (pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnictví) a ostatních činnostech (např. nákup pro seniory,balení potravin aj.).
více
Opatření vlády ke koronaviru
V přílohách naleznete informace o opatřeních a nařízeních vlády ke koronaviru COVID-2019.
více
Výkazy plnění rozpočtu 2020
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Rozpočtová opatření roku 2020
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
více
Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Občanská poradna Tábor
více
Informace o hospodaření obce Svrabov
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017
V přílohách najdete zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017.
více