Informace k dani z nemovitých věcí
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 - více v příloze.

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2021-2023

Rozpočet obce Svrabov na rok 2020

Informace pro vlastníky lesa - možnost čerpání příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Bližší informace v příloze.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2018

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018

Úklid letiště Všechov - jasné NE věznici

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018

Informace o zpracování osobních údajů

Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku

Výroční zpráva za rok 2017

Rozpočtová opatření roku 2018

Výkazy plnění rozpočtu 2018

Schodkový rozpočet obce Svrabov na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Občanská poradna Tábor

Informace o hospodaření obce Svrabov
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017
V přílohách najdete zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017.