19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JČ KRAJE
V příloze naleznete pozvánku na 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
POZVÁNKA NA PEČENÍ SELETE
Obec Svrabov srdečně zve všechny obyvatelé obce, členy SDH Svrabov a jejich blízké ke každoročnímu pečení selete, které se uskuteční dne 16.7.2022 od 17:00hod u budovy OÚ Svrabov.
více
Táborské kulturní léto 2022
více
Informace k volbám do zastupitelstva obcí a SEnátu Parlamentu České republiky
V příloze naleznete informace k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022, případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky 30.září a 1. října 2022.
více
Rozpočtové opatření Svazku obcí Mikroregionu Táborsko číslo 1/2022
více
ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO LIDI V NOUZI V TÁBOŘE
MAS Krajina srdce oznamuje, že od pondělí 20.6.20200 otevírá nové výdejní místo s ošacením pro lidi v nouzi v Táboře.
více
18. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
V příloze naleznete pozvánku na 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
více
Závěrečný účet za rok 2021
V příloze naleznete Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2021, schválený zastupitelstvem usnesením č.72/2021 dne 13.5.2022.
více
Podmínky bezpečného pálení (spalování)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje eviduje v posledních dnech markantní nárůst počtu požárů v přírodě způsobených nedbalostí při pálení či nedodržení podmínek k bezpečému pálení. V příloze naleznete přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení vytvořených Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.
více
Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo účet Zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR pro finanční dary na nákup obranného vojenského materiálu. Informace jsou dostupné i na facebooku ukrajinské ambasády. Ministerstvo vnitra ČR spouští novou internetovou stránku https://www.nasiukrajinci.cz/cs/ koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu. Stránka budu plně funkční v řádu dnů. Současně vzniká Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které bude koordinovat integrační i humanitární aktivity v regionech.
více
Odpadové hospodářství obce Svrabov
V přílohách naleznete povinně zveřejňované informace o: 1) způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. 2) kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce, včetně nákladů na provoz obecního systému.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2022
V přílohách naleznete usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaných v roce 2022.
více
Kulturní akce ve Svrabově v roce 2022
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2022.
více
Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2022 a střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 Svazku obcí mikregionu Táborsko
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SVRABOV NA ROK 2022
V příloze naleznete upravený scvhálený rozpočet obce Svrabov na rok 2022 - závazné ukazatele a schválený rozpis rozpočtu roku 2022. K úpravám došlo na základězměny vyhlášky č.412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2022.
více
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE SVRABOV
V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2023-2025.
více
Darovací smlouvy 2021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov
více
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření tzv. "ptačí chřipky"
V příloze naleznete mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků, tzv. "ptačí chřipky".
více
Nová zelená úsporám - pro obytné domy
V příloze naleznete leták s informacemi dotačního programu Nová zelená úsprám pro obytné domy
více
Opatření obecné povahy
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020. Více informací naleznete v příloze.
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2021
více
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
OMBUDSMAN DĚTEM
v příloze naleznete informační leták o působnosi veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
více
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2020 - POŽÁRNÍ ŘÁD
V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kterou se vydává požární řád obce Svrabov usnesením č. 50/2020 ze dne 22.12.2020.
více
OOP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ ODCHYLNÁ OD LESNÍHO ZÁKONA
MZ jako ústřední orgán státní správy lesů tímto vydává podle § 51a lesního zákona OOP, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení ! 29 ods. 1, § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 a § 33 odst. 1 a3 lesního zákona.
více
Evidence dobrovolníků - COVID-19
Na uvedeném odkaze se je možné přihlásit jako dobrovolník v oblasti zdravotnických služeb (pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnictví) a ostatních činnostech (např. nákup pro seniory,balení potravin aj.).
více
Opatření vlády ke koronaviru
V přílohách naleznete informace o opatřeních a nařízeních vlády ke koronaviru COVID-2019.
více
Výkazy plnění rozpočtu 2020
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Rozpočtová opatření roku 2020
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Občanská poradna Tábor
více
Informace o hospodaření obce Svrabov
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017
V přílohách najdete zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017.
více