Výroční zprávy
Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Svrabov vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

    počet podaných žádostí o informace : 0
    počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
    opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
    výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
    další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Ve Svrabově     dne    22.2.2024

Tisk článku