Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2020 - POŽÁRNÍ ŘÁD

V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kterou se vydává požární řád obce Svrabov usnesením č. 50/2020 ze dne 22.12.2020.


Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Vyhláška číslo 1/2011

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov č. 1/2011, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.


Vyhláška č. 1/2010

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov č. 1/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.


Vyhláška z roku 2009 - vymezení zastavěného území obce

V příloze naleznete Veřejnou vyhlásku - vymezení zastavěného území obce Svrabov.