Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška č. 1/2015

V příloze naleznete "Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svrabov".


Vyhláška číslo 1/2011

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov č. 1/2011, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.


Vyhláška č. 2/2010

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov č. 2/2010 o místních poplatcích.


Vyhláška č. 1/2010

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov č. 1/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.


Vyhláška z roku 2009 - vymezení zastavěného území obce

V příloze naleznete Veřejnou vyhlásku - vymezení zastavěného území obce Svrabov.


Vyhláška č. 2/2008

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Svrabov č. 2/2008, kterou se vydává požární řád obce.