Úřední deska
Darovací smlouvy 2021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření tzv. "ptačí chřipky"

V příloze naleznete mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků, tzv. "ptačí chřipky".


Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh střednědobého výhledu 2023-2025 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2022
Opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020. Více informací naleznete v příloze.


Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021
OOP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ ODCHYLNÁ OD LESNÍHO ZÁKONA

MZ jako ústřední orgán státní správy lesů tímto vydává podle § 51a lesního zákona OOP, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení ! 29 ods. 1, § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 a § 33 odst. 1 a3 lesního zákona.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Informace o hospodaření obce Svrabov

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o:
- Rozpočet obce Svrabov
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov
- Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov
- Úpravy rozpočtu obce Svrabov
- Závěrečný účet obce Svrabov

Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.


Úřední deska - archiv změn