Úřední deska
Usnesení vlády ČR o vyhlášeníí nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronavi (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.


Velkoobjemový kontejner

Ve dnech 8.-10.5.2020 bude v obci přistaven velkoobjemový kontejner, podrobnosti v příloze.


Záměr směny obce Svrabov č. 1/2020
Informace k dani z nemovitých věcí

Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 - více v příloze.


Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Informace o hospodaření obce Svrabov

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o:
- Rozpočet obce Svrabov
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov
- Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov
- Úpravy rozpočtu obce Svrabov
- Závěrečný účet obce Svrabov

Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.


Úřední deska - archiv změn