Úřední deska
INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 8.-9.10.2021

V příloze tohoto článku naleznete informace pro volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 8.-9.10.2021.


Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021
OOP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ ODCHYLNÁ OD LESNÍHO ZÁKONA

MZ jako ústřední orgán státní správy lesů tímto vydává podle § 51a lesního zákona OOP, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení ! 29 ods. 1, § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 a § 33 odst. 1 a3 lesního zákona.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Informace o hospodaření obce Svrabov

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o:
- Rozpočet obce Svrabov
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov
- Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov
- Úpravy rozpočtu obce Svrabov
- Závěrečný účet obce Svrabov

Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.


Úřední deska - archiv změn