Úřední deska
Informace k dani z nemovitých věcí

Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 - více v příloze.


Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Informace o hospodaření obce Svrabov

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o:
- Rozpočet obce Svrabov
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov
- Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov
- Úpravy rozpočtu obce Svrabov
- Závěrečný účet obce Svrabov

Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.


Úřední deska - archiv změn