Rozpočet
Výkazy plnění rozpočtu 2020
Rozpočtová opatření roku 2020
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ORZPOČTU OBCE SVRABOV NA ROK 2025-2027.

V příloze naleznete střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na rok 2025-2027.


SCHÁVLENÝ ROZPOČET OBCE SVRABOV NA ROK 2024

V příloze naleznete schválený rozpis rozpočtu obce Svrabov na rok 2024, včetně plnění na závazné ukazatele a plněníza předchozí rok.


ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2022

V příloze naleznete Závěrečný účet obce za rok 2022, schválený zastupitelstvem dne 14.6.2023 usnesením č.17/2023.


VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

V přílohách naleznete výkazy plnění rozpočtu za rok 2023 v jednotlivých měsících.


ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2023
Návrh střednědobého vyýhledu rozpočtu 2024-2026

V příloze naleznete Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na následující roky 2024-2026.


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

V příloze naleznete Návrh rozpočtu na rok 2023, který vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu k 31.10.2022. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Svrabov mohou občané uplatnit písemně do jeho projednání nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2021.


ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022

V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2022.


Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.


VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021

V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.