Rozpočet
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
Výkazy plnění rozpočtu 2020
Rozpočtová opatření roku 2020
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022

V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2022.


SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SVRABOV NA ROK 2022

V příloze naleznete scvhálený rozpočet obce Svrabov na rok 2022 - závazné ukazatele a schválený rozpis rozpočtu roku 2022.


SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE SVRABOV

V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2023-2025.


Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.


VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021

V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.