Rozpočet
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
Výkazy plnění rozpočtu 2020
Rozpočtová opatření roku 2020
Výkazy plnění rozpočtu 2019
Rozpočtová opatření roku 2019
Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.


VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021

V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.


SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022-2024

V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením číslo 49/2020 dne 22.12.2020.


SCHÁLENÝ ROZPOČET 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

V příloze naleznete schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021. Rozpočet byl schválen usnesením č. 48/2020 dne 22.12.2020


Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2020-2022