Rozpočet
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
Výkazy plnění rozpočtu 2020
Rozpočtová opatření roku 2020
Návrh střednědobého vyýhledu rozpočtu 2024-2026

V příloze naleznete Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na následující roky 2024-2026.


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

V příloze naleznete Návrh rozpočtu na rok 2023, který vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu k 31.10.2022. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Svrabov mohou občané uplatnit písemně do jeho projednání nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2021.


Závěrečný účet za rok 2021

V příloze naleznete Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2021, schválený zastupitelstvem usnesením č.72/2021 dne 13.5.2022.


ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2022
VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022

V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2022.


SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SVRABOV NA ROK 2022

V příloze naleznete upravený scvhálený rozpočet obce Svrabov na rok 2022 - závazné ukazatele a schválený rozpis rozpočtu roku 2022. K úpravám došlo na základězměny vyhlášky č.412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2022.


SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE SVRABOV

V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2023-2025.


Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

V příloze naleznete Návrh Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2020 včetně všech potřebných příloh.


VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021

V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.