O obci

         

Obec Svrabov

Vesnička Svrabov patří do dřívějšího okresu Tábor a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Tábor, od něhož leží vzdušnou čarou severozápadně zhruba 3,5 km. Osídlení této malé vesničky dosahuje zhruba počtu 60 obyvatel. Svrabov se dále dělí na dvě části, konkrétně jsou to Hejlov a Svrabov. Část obce - kdysi samostatná vesnice -  Hejlov leží asi 600 m od středu Svrabova východně. V současné době jsou v Hejlově registrovány pouze 3 poštovní adresy. Nejbližší vlakové zastávky jsou Nasavrky a Balkova Lhota. V obci je zavedena též autobusová doprava - linka Tábor-Radkov-Borotín-Jistebnice.
Svrabov leží v průměrné výšce 479 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 373 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátsedm procent.

Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde bylo vladycké sídlo Bartoše ze Svrabova a z Klokot. Ve 14. a v 15. století byly ve vsi drobné statky, jež patřily různým majitelům. Jméno obce vzniklo pravděpodoně odvozením od nakažlivé kožní choroby svrab. Roku 1572 koupila ves táborská obec. Kromě toho byl ve vsi zvláštní deskový statek, na němž později vznikl na přelomu 18.-19. století nevelký jednopatrový zámeček jako sídlo aristokrata - barona Václava Werniwera (zde pobýval také jako host J.V. Kamarýt). Budova po roce 1950 - jako součást JZD celá desetiletí chátrala, po vrácení v restituci (po roce 1989) a dalším prodeji v současnosti (2008) sice ještě částečně slouží novému majiteli, ale je už prakticky neopravitelná k obývání nebo k provozu. Zpustlý je také kdysi rozsáhlý park. V obci je kaplička zasvěcená Panně Marii - nechal ji postavit po roce 1918 zdejší zámecký pán z vděku za návrat sého syna živého a zdravého z bojů I. světové války. Kaplička byla kolem r. 2000 opravena. Podle pověsti se na cestě k  Hejlovu v den výročí svého někdejšího zločinu zjevuje a straší prokletý huntýř, který zabil řezníka a byl sám potom popraven. (Huntýř - neplnoprávný řezník, směl prodávat buď jen poražené či "živé velké kusy" pro hospody. Řezníci nepovažovali huntýře za řemeslníky a vyčítali jim, že se řemeslu "vážně neučili".)

Svrabov
status: obec
NUTS 5 (obec): CZ0317 563170
kraj (NUTS 3): Jihočeský (CZ031)
okres (NUTS 4): Tábor (CZ0317)
obec s rozšířenou působností: Tábor
katastrální výměra: 373 ha
počet obyvatel: 58 (k 30.6.2016)
zeměpisná šířka: 49° 26’ 45’’
zeměpisná délka: 14° 37’ 14’’
nadmořská výška: 479 m
PSČ: 391 31
základní sídelní jednotky: 2
části obce: 2
katastrální území: 1

 

Aktuality

Výroční zpráva za rok 2019
více
Tábor v akci únor 2020
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 - více v příloze.
více
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov na roky 2021-2023
více
Rozpočet obce Svrabov na rok 2020
více
Informace pro vlastníky lesa - možnost čerpání příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Bližší informace v příloze.
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2018
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018
více
Úklid letiště Všechov - jasné NE věznici
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025
více
Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Rozpočtová opatření roku 2018
více
Výkazy plnění rozpočtu 2018
více
Schodkový rozpočet obce Svrabov na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
více
Občanská poradna Tábor
více
Informace o hospodaření obce Svrabov
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017
V přílohách najdete zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017.
více