Stručně o obci Svrabov

Vesnička Svrabov patří do dřívějšího okresu Tábor a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Tábor, od něhož leží vzdušnou čarou severozápadně zhruba 3,5 km. Osídlení této malé vesničky dosahuje zhruba počtu 60 obyvatel. Svrabov se dále dělí na dvě části, konkrétně jsou to Hejlov a Svrabov. Část obce - kdysi samostatná vesnice -  Hejlov leží asi 600 m od středu Svrabova východně. V současné době jsou v Hejlově registrovány pouze 3 poštovní adresy. Nejbližší vlakové zastávky jsou Nasavrky a Balkova Lhota. V obci je zavedena též autobusová doprava - linka Tábor-Radkov-Borotín-Jistebnice.
Svrabov leží v průměrné výšce 479 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 373 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátsedm procent.Důležité odkazy

Novinky na úřední desce

1-6 | 7-12 | 13-15 |
Věřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2022

V příloze naleznete znění "veřejné vyhlášky" pro daň z nemvitých věcí na rok 2022. Součástí druhé přílohy jsou informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022.


Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2021

Podmínky bezpečného pálení (spalování)

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje eviduje v posledních dnech markantní nárůst počtu požárů v přírodě způsobených nedbalostí při pálení či nedodržení podmínek k bezpečému pálení. V příloze naleznete přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení vytvořených Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.


Odpadové hospodářství obce Svrabov

V přílohách naleznete povinně zveřejňované informace o: 1) způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. 2) kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce, včetně nákladů na provoz obecního systému.


Popelnice na uložení olejů a tuků z domácností

Na návsi obce u kontejnerů na separovaný odpad je nově přistavena popelnice na uložení olejů a tuků z domácností. Tyto odpady doma ukládejte do vhodných nádob a poté odevzdejte do popelnice.


Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2022 a střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 Svazku obcí mikregionu Táborsko

Aktuality

Pomozte záchraně kulturní památky v Borotíně
Podrobnosti v příloze.
více
Závěrečný účet za rok 2021
V příloze naleznete Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2021, schválený zastupitelstvem usnesením č.72/2021 dne 13.5.2022.
více
Okrsková hasičská soutěž 28.5.2022 v Dražicích
V příloze naleznete podrobnosti k této akci.
více
Štěpán Kojan 27.5.2022 v Chotovinách
Podrobnosti ke kulturní akci v příloze
více
Tábor v akci květen 2022
více
Věřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2022
V příloze naleznete znění "veřejné vyhlášky" pro daň z nemvitých věcí na rok 2022. Součástí druhé přílohy jsou informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022.
více