Stručně o obci Svrabov

Vesnička Svrabov patří do dřívějšího okresu Tábor a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Tábor, od něhož leží vzdušnou čarou severozápadně zhruba 3,5 km. Osídlení této malé vesničky dosahuje zhruba počtu 60 obyvatel. Svrabov se dále dělí na dvě části, konkrétně jsou to Hejlov a Svrabov. Část obce - kdysi samostatná vesnice -  Hejlov leží asi 600 m od středu Svrabova východně. V současné době jsou v Hejlově registrovány pouze 3 poštovní adresy. Nejbližší vlakové zastávky jsou Nasavrky a Balkova Lhota. V obci je zavedena též autobusová doprava - linka Tábor-Radkov-Borotín-Jistebnice.
Svrabov leží v průměrné výšce 479 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 373 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátsedm procent.Důležité odkazy

Novinky na úřední desce

1-6 | 7-8 |
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Informace o hospodaření obce Svrabov

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.


Aktuality

Velkoobjemový kontejner na návsi 8.-9.5.2021
Podrobnosti k přistavení kontejneru v příloze.
více
Seznam sčítacích obvodů v obci 2021
V příloze nalezente seznam sčítacích obvodů (39007028) v obci Svrabov včetně jména, příjmení a čísla průkazu sčítacího komisaře, který bude v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat.
více
COVID 19 - Formuláře prokazující důvod cesty
V přílohách naleznete formuláře prokazující důvod cesty v souvislosti s novými vládními opatřeními platnými od 1.3.2021 včetně otázek a odpovědí.
více
Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
V příloze naleznete potřebné informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
OMBUDSMAN DĚTEM
v příloze naleznete informační leták o působnosi veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.
více
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021
více