Stručně o obci Svrabov

Vesnička Svrabov patří do dřívějšího okresu Tábor a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Tábor, od něhož leží vzdušnou čarou severozápadně zhruba 3,5 km. Osídlení této malé vesničky dosahuje zhruba počtu 60 obyvatel. Svrabov se dále dělí na dvě části, konkrétně jsou to Hejlov a Svrabov. Část obce - kdysi samostatná vesnice -  Hejlov leží asi 600 m od středu Svrabova východně. V současné době jsou v Hejlově registrovány pouze 3 poštovní adresy. Nejbližší vlakové zastávky jsou Nasavrky a Balkova Lhota. V obci je zavedena též autobusová doprava - linka Tábor-Radkov-Borotín-Jistebnice.
Svrabov leží v průměrné výšce 479 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 373 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátsedm procent.Důležité odkazy

Novinky na úřední desce

1-6 | 7-12 | 13-14 |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021

OOP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ ODCHYLNÁ OD LESNÍHO ZÁKONA

MZ jako ústřední orgán státní správy lesů tímto vydává podle § 51a lesního zákona OOP, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení ! 29 ods. 1, § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 a § 33 odst. 1 a3 lesního zákona.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Aktuality

Darovací smlouvy 2021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov
více
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023-2025
V příloze naleznete Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na následující roky 2023-2025.
více
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
V příloze naleznete Návrh rozpočtu na rok 2022, který vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu k 31.10.2020. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Svrabov mohou občané uplatnit písemně do jeho projednání Nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2021.
více
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření tzv. "ptačí chřipky"
V příloze naleznete mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků, tzv. "ptačí chřipky".
více
Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Návrh střednědobého výhledu 2023-2025 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více