Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Svrabov 26.11.2020

Obecní úřad ve Svrabově Vás srdečně zve na

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

které se koná dne:       26.11.2020 v 19.00

v úřadovně OÚ Svrabov

 

Program:   1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání

                   2. Rozpočtová opatření č. 9,10/2020

                   3. Různé, diskuse

                   4. Závěr