Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Svrabov 10.12.2019

Obecní úřad ve Svrabově Vás srdečně zve na

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

které se koná dne:       10.12.2019 v 19.00

v úřadovně OÚ Svrabov

 

Program:  1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání

                   2. Rozpočtové opatření č. 6/2019

                   3. Projednání vyrovnaného rozpočtu obce Svrabov na rok 2020

                   4. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu obce Svrabov na roky 2021-2023

                   5. Plán inventur za rok 2019

                   6. Schválení nových vyhlášek obce Svrabov (poplatek z pobytu, poplatek ze psů)

                   7. Různé, diskuse

                   8. Závěr