Obec Svrabov

Úřední deska

Oznámení o RO č. 3 mikroregionu Táborsko

Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že rozpočtové opatření č. 3/2017 SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU TÁBORSKO je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách:
http://www.mikroregiontaborsko.cz/zakladni-informace/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/
V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři svazku na adrese Kosova 2894, 390 02 Tábor, číslo dveří 303.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.6.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2017