Obec Svrabov

Úřední deska

Oznámení o RO. č.1 a o rozpočtu mikroregionu Táborska

Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že rozpočet SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU TÁBORSKO na rok 2017 schválený valnou hromadou dne 23.11.2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017 jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách:
http://www.mikroregiontaborsko.cz/zakladni-informace/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku na adrese Kosova 2894, 390 02 Tábor, číslo dveří 303.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.3.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2017