Obec Svrabov

Úřední deska

Oznámení o schválení ZÚ mikroregionu Táborsko

Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že schválený závěrečný účet SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU TÁBORSKO za rok 2016 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách:
http://www.mikroregiontaborsko.cz/zakladni-informace/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/
V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři svazku na adrese Kosova 2894, 390 02 Tábor, číslo dveří 303.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.6.2017
Sejmuto z úřední desky dne: